Alle informatie die u op de website en/of uw cv invult alsook alle andere persoonlijke informatie die u in de loop van de sollicitatieprocedure vermeldt, zullen, behoudens bezwaar van uw kant, in onze databank geregistreerd worden.

Met het oog op een zo efficiënt mogelijke dienstverlening worden deze gegevens verwerkt en bewaard bij Clear Sky Selection in onze talentpool voor een periode van 2 jaar.

Deze gegevens geven ons namelijk de kans om u op de hoogte te houden van interessante opportuniteiten bij onze klanten naar de toekomst.

Na deze periode worden al uw gegevens automatisch verwijderd uit onze databank.

Clear Sky Selection deelt aan zijn opdrachtgevers enkel die informatie mee, die nodig is voor de selectie van de kandidaten, en dit alles rekening houdend met de vertrouwelijkheid van de gegevens.

De verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt in het kader van de rekrutering en de selectie van kandidaten en worden verwerkt overeenkomstig  de nieuwe AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die inging op 25 mei 2018.

Overeenkomstig deze wet hebt u een recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens.

Uw verzoeken op dit vlak worden steeds onmiddellijk ingewilligd door een korte mail naar info@clearskyselection.be.